logga  
   
 
  utvecklingsstöd :: grupp :: individ :: ledarskap
   
 
spiral

Välkommen till absid!

absid erbjuder utvecklingsstöd till individer, grupper och organisationer utifrån en tydlig värdegrund. absid vill vara samarbetspartnern som ger stöd, utmanar och vågar stanna upp för att fördjupa reflektionen över tillstånd och önskad framtid. Med metoder som inte skymmer sikten för det viktiga och centrala i den aktuella utvecklingsprocessen, vill vi bidra till ökad medvetenhet så att fler och mer välgrundade val kan göras.

absid arbetar med ett antal områden inom individ- grupp- och organisationsutveckling. Vi arbetar på olika nivåer i en organisation, både individuellt och kollektivt. Allt arbete i absid vilar på övertygelsen om att alla människor kan och vill utvecklas, har förmåga att ta ansvar för sig själv och sitt arbete samt har rätt att uttrycka sig i beslut som berör dem.Vidare tror vi på att fördjupad och ökad demokrati och delaktighet leder till bättre resultat, genom fler engagerade och ansvarstagande individer.

 
 
absid Eva Huld :: Drottninggatan 55 :: 111 21 Stockholm :: tel +46 705-45 15 79